Välkommen

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Bollebygd
Bollebygd har sedan valet 2014 ett rödgrönt minoritetsstyre. Miljöpartiet har två mandat i kommunfullmäktige och är väl representerat i kommunens olika nämnder och utskott.

Bollebygd, som nyss har fyllt 20 år, är under förvandling. 
- Nya bostäder planeras på flera håll i kommunen
- En ny skola ska byggas med start i år
- Och den planerade Götalandsbanan innebär unika möjligheter för Bollebygds framtid

Miljöpartiet avser att vara en viktig del i denna utveckling och arbetar för en levande och grön kommun och ett öppet samhälle. Vi arbetar för att skapa en hållbar utveckling 
av hela Bollebygds kommun och verkar för att alla beslut som tas i kommunen skall genomsyras
av såväl ett miljö- och klimattänk som ett barnperspektiv. Miljöpartiet kommer att fortsätta driva
på arbetet gentemot en modern energiomställning där källorna är förnybara.
Kontakta oss på bollebygd@mp.se

Läs mer om Bollebygd i kommunguiden
eller på vår externa sida mp.se/bollebygd